Obchodní podmínky

Uzavření smlouvy

Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě objednávek odběratele uskutečněných pomocí internetového formuláře, telefonicky nebo objednávek zaslaných elektronickou poštou. Vystavení závazné objednávky může předcházet nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není dohodnuto jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto obchodně dodací podmínky.

Objednávka

Závazná objednávka musí obsahovat následující informace:

  • Jméno a příjmení odběratele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu
  • Jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství

Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele.

Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky elektronickou poštou nebo ho kontaktuje telefonicky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Před potvrzením objednávky může také dojít k jejímu vyjasnění vzhledem k úplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladě dodavatele. Od tohoto okamžiku je odběratelem vystavená objednávka považována za závaznou, kterou jsou obě strany povinny respektovat.

Storno objednávky

Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem.

Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. Jedná-li se o dodání zboží realizované vlastními prostředky dodavatele (automobilová doprava), je termín dodání předem domluven s odběratelem. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele, obvykle do 1-5 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele ze skladových zásob je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky. V tomto případě je objednávka obvykle plněna do 14 pracovních dnů, ve výjimečných případech i v delším časovém horizontu.

Ceny

V internetovém obchodě www.zahradapocernice.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Dodání zboží

Dodavatel je povinen doručit zboží způsobem předem dohodnutým s odběratelem. Náklady na dodání hradí odběratel. V případě posílání zboží jsou používány obchodní balíky České pošty. Poštovné a balné je stanoveno individuálně v závislosti na hmotnosti zásilky, o celkové ceně zásilky je odběratel informován. V případě dopravy zboží vlastními prostředky dodavatele (automobilová doprava) je cena dopravy domluvena předem s odběratelem na základě vzdálenosti a rozsahu objednávky.

Platební podmínky

Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba dobírkou nebo platba v hotovosti v provozovně dodavatele, případně v hotovosti při předání.

Záruky

Záruka na veškerý sortiment je 3 měsíce.

Reklamace

Reklamace řešíme výměnou nebo individuálně dle vzájemné dohody. Zákazník má možnost z jakéhokoliv důvodu odstoupit od kupní smlouvy a vrátit neporušené zboží zpět na adresu dodavatele. Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. V případě vzájemné dohody je možné zboží zpět zaslat na dobírku. Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů
  6. spočívající ve hře nebo loterii

Náklady na použití komunikačních prostředků

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran tak, jak jí vznikly.

Ochrana osobních dat

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Název firmy:
All Plants s.r.o.
Sídlo:Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 02000377 
DIČ: CZ02000377

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace